شعر و فریاد (آوازهایی برای عود)

شعر و فریاد (آوازهایی برای عود)

بابک باربد

لیست آهنگ ها

جنون گوش کنید
بابک باربد
از دوست داشتن گوش کنید
بابک باربد
ای ستاره ها گوش کنید
بابک باربد
باد ما را خواهد برد گوش کنید
بابک باربد
پیش می آید گوش کنید
بابک باربد
من و تو درخت و بارون گوش کنید
بابک باربد
سرود مرد سرگردان گوش کنید
بابک باربد