تو چشمای من نگاه کن

تو چشمای من نگاه کن گوش کنید خداحافظ

گروه آریان