وابستم به تو

وابستم به تو گوش کنید وارونه

امیر مولایی