وارونه

وارونه

امیر مولایی

لیست آهنگ ها

نگاه ساده گوش کنید
امیر مولایی
یکی هست گوش کنید
امیر مولایی
عزیزم گوش کنید
امیر مولایی
وارونه گوش کنید
امیر مولایی
برگرد گوش کنید
امیر مولایی
یه دونه گوش کنید
امیر مولایی
لطفاً گوش کنید
امیر مولایی
وابستم به تو گوش کنید
امیر مولایی
قصۀ بارون گوش کنید
امیر مولایی
ترانه بیترانه گوش کنید
امیر مولایی