تکرار جان جهان

تکرار جان جهان گوش کنید دلم تنگ است

امین الله رشیدی