جلوه عشق

جلوه عشق گوش کنید دلم تنگ است

امین الله رشیدی