جان جهان

جان جهان گوش کنید دلم تنگ است

امین الله رشیدی