آسمان

آسمان گوش کنید دلم تنگ است

امین الله رشیدی