تو ندیدی مرا

تو ندیدی مرا گوش کنید تو می آیی

علیرضا افتخاری