عشق جاودان

عشق جاودان گوش کنید آوای عشق

علیرضا افتخاری