تا وقتی با منی

تا وقتی با منی گوش کنید تا وقتی با منی

علی لهراسبی