خوب فکر کن

خوب فکر کن گوش کنید تصمیم

علی لهراسبی