من دیگه خسته شدم

من دیگه خسته شدم گوش کنید روبات

علی لهراسبی