خدایا

خدایا

علی لهراسبی

خدایا گوش کنید
علی لهراسبی