من به تو حق می دم

من به تو حق می دم گوش کنید من به تو حق میدم

علی لهراسبی