به چشمم خیره شو

به چشمم خیره شو

علی لهراسبی

به چشمم خیره شو گوش کنید
علی لهراسبی