چشمامو بستم

چشمامو بستم گوش کنید چهارده

علی لهراسبی