سنگی سیاه بر فراز سنگی سپید

سنگی سیاه بر فراز سنگی سپید گوش کنید میهمانی طولانی غمناک

احمدرضا احمدی

میلاد موحدی