قوها بر باد سوارند

قوها بر باد سوارند گوش کنید میهمانی طولانی غمناک

احمدرضا احمدی

میلاد موحدی