خاطره

خاطره گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو