چشم به راه

چشم به راه

شهرام ناظری

لیست آهنگ ها

قطع مارال (بر اساس ملودی قشقایی) گوش کنید
شهرام ناظری
چهارمضراب و آواز با سهتار (با یاد درویشخان) گوش کنید
شهرام ناظری
ترانه چشم به راه گوش کنید
شهرام ناظری
آواز با سنتور گوش کنید
شهرام ناظری
ترانه ساقی گوش کنید
شهرام ناظری
قطع گفتگو گوش کنید
شهرام ناظری
آواز با سهتار و چهارمضراب گوش کنید
شهرام ناظری
چشم به راه (تکرار) گوش کنید
شهرام ناظری
چهارمضراب با نی و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
چهارمضراب سه تار و ارکستر (به یاد درویشخان) گوش کنید
شهرام ناظری
ترانه سفر گوش کنید
شهرام ناظری