بازی در نیار

بازی در نیار

فرهاد جواهرکلام

لیست آهنگ ها

بازی در نیار گوش کنید
فرهاد جواهرکلام
بی تو دنیا رو نمی خوام گوش کنید
فرهاد جواهرکلام
چیکار کنم گوش کنید
فرهاد جواهرکلام
هرچی میشه بذار بشه گوش کنید
فرهاد جواهرکلام
چرا نگفتی گوش کنید
فرهاد جواهرکلام
میدونم میدونی گوش کنید
فرهاد جواهرکلام
فکر کن یه روز نباشی گوش کنید
فرهاد جواهرکلام
دیگه باورم شده گوش کنید
فرهاد جواهرکلام
دلشوره گوش کنید
فرهاد جواهرکلام
قد دنیا دوست دارم گوش کنید
فرهاد جواهرکلام
آخه مگه چیزی ازت کم میشه گوش کنید
فرهاد جواهرکلام
انگاری نه انگار گوش کنید
فرهاد جواهرکلام
خودش میدونه و خدا گوش کنید
فرهاد جواهرکلام
فقط خودم فقط خودت(Remix) گوش کنید
فرهاد جواهرکلام