آواز عشاق

آواز عشاق گوش کنید دلم تنگ است

امین الله رشیدی