فرض کن

فرض کن

یاسر داوودیان

لیست آهنگ ها

به یاد من گوش کنید
یاسر داوودیان
بزار یادم بره گوش کنید
یاسر داوودیان
دعا کنید گوش کنید
یاسر داوودیان
دنیای من گوش کنید
یاسر داوودیان
انتظار گوش کنید
یاسر داوودیان
فرض کن گوش کنید
یاسر داوودیان
گلایه گوش کنید
یاسر داوودیان
خودت باش گوش کنید
یاسر داوودیان
منو ببخش گوش کنید
یاسر داوودیان
سکوت گوش کنید
یاسر داوودیان
تسکین گوش کنید
یاسر داوودیان
تصویر گوش کنید
یاسر داوودیان