یه لقمه نون (با دلخوشی)

یه لقمه نون (با دلخوشی)

داوود ناقور

لیست آهنگ ها

از تو مگه میشه گذشت گوش کنید
داوود ناقور
گلایه گوش کنید
داوود ناقور
عبور گوش کنید
داوود ناقور
بوی پدر گوش کنید
داوود ناقور
گلایه (بی کلام) گوش کنید
داوود ناقور
یه لقمه نون (با دلخوشی) گوش کنید
داوود ناقور
طلسم گوش کنید
داوود ناقور
درد دل بچه ها گوش کنید
داوود ناقور
یا علی گوش کنید
داوود ناقور
غریبه گوش کنید
داوود ناقور